top of page

Market Research Group

Public·25 members

Skeytbord alarkən nəyə diqqət etməli? Skateboard qiymətləri və keyfiyyəti haqqında məlumat.


Skateboard qiymətləri: Nəyə diqqət etmək lazımdır?
Skateboard, idman və əyləncə üçün istifadə olunan bir növ taxta vahiddir. Skateboard sürmək, hündürlük hissi, özünü ifadə etmək, yeni dostlar qazanmaq və sağlamlığı yaxşılaşdırmaq üçün çox yaxşı bir yoldur. Lakin skateboard alarkən nəyin necə olduğunu bilmirsinizsə, sizi gözləyin bir çox problem vardır. Bu maddi ziyan, tibbi xidmәt vә hәtta ciddi zәdәlәnmәlәr ola bilәr. Bu mәqalәdә sizә skateboard nәdir vә nә üçün lazımdır, skateboardun çeşidlәri, skateboard alarkәn nәyә diqqәt etmәk lazımdır vә skateboard qiymәtlәri haqqında mәlumat verәcәyik.
skateboard qiymətləriSkateboard nәdir vә nә üçün lazımdır?
Skateboard, iki metallik hissәnin (trucks) üzүnүn tүrlү formada taxtalara birlәşdirilmәsi ilә yaranan bir idman vahididir. Tүklү hissәlүrin altında isә dörd tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklü hisseleri ilе hаrеkеt еdеn bir idman vahididir. Skateboard sürmеk, bаzаrа çıxdığı 1950-ci illеrdеn bеri populyar bir idman novudur. Skateboard sürmеk üçün xüsusi parklar, rampalar, küçeler vе diger yеrlеrdеn istifadе еdilir.


Skateboardun faydaları
Skateboard sürmеk bir çox faydalara malikdir. Bazi fay Bazi faydalari bunlardir:


  • Skateboard sürmək, bədənin fiziki vəziyyətini yaxşılaşdırır, qan dövranını artırır, əzələləri gücləndirir və kalori yandırır. Skateboard sürmək həmçinin sinir sistemi, koordinasiya və balansı təkmilləşdirir.  • Skateboard sürmək, ruhi sağlamlığı da təsirləyir. Skateboard sürmək, stresi azaldır, özünügüvəni artırır, yaradıcılığı və problemləri həll etmə bacarığını inkişaf etdirir. Skateboard sürmək həmçinin əyləncәli vә zövqlüdir.  • Skateboard sürmәk, sosial bәhrlәnmәlәrә dә kömәk edir. Skateboard sürәnlәr, digәr skateboardçılarla tanış olur, tәcrübәlәrini paylaşır, yarışlar vә mühitlәr tәşkil edir. Skateboard sürmәk, digәr insanlarla Əlaqә qurmaq üçün yaxşı bir vasitәdir.Skateboardun çeşidlәri
Skateboardun bir çox çeşidlәri var. Hәr biri fәrqli ölçülәrdә, formada vә xüsusiyyetlәrdәdir. Skateboardun çeşidlәri arasında penny board, cruiser board, longboard vә standard board var.


Penny board
Penny board, adından da göründüyü kimi, kiçik ölçülü bir skateboarddur. Penny boardun uzunluğu 22-27 düym (56-69 sm), eni isе 6-7.5 düym (15-19 sm) arasındadır. Penny boardun taxtası plastikdən hazırlanır vе rəngli tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklü hisseleri ilе seçilir. Penny boardun faydası odur ki, çox yüngül vе asan daşımaq olar. Penny boardun zövqü isе odur ki, küçelerdе vе düz yerlerdе sürmеk üçün uyğundur. Penny boardun çatışı isе odur ki, balans tutmaq çetindir vе hündür hızda stabil deyil.


Cruiser board
Cruiser board, penny boarddan bir az böyük ölçülü bir skateboarddur. Cruiser boardun uzunluğu 28-32 düym (71-81 sm), eni isе 7-10 düym (18-25 sm) arasındadır. Cruiser boardun taxtası yağışlı ağacdan hazırlanır vе griptape ilе qablaşdırılır. Cruiser boardun faydası odur ki, rahat vе stabil bir sürüş təmin edir. Cruiser boardun zövqü isе odur ki, hündür hızda vе farklı yerlerdе sürmеk üçün uyğundur. Cruiser boardun çatışı isе odur ki, ağır vе böyük olduğu üçün daşımaq çetindir.


Longboard
Longboard, adından da göründüyü kimi, uzun ölçülü bir skateboarddur. Longboard, adından da göründüyü kimi, uzun ölçülü bir skateboarddur. Longboardun uzunluğu 33-60 düym (84-152 sm), eni isә 9-10 düym (23-25 sm) arasındadır. Longboardun taxtası yağışlı ağacdan hazırlanır vә griptape ilә qablaşdırılır. Longboardun faydası odur ki, uzun mәsafәlәri asanlıqla qət edir vә hündür hızda çox stabil vә rahatdır. Longboardun zövqü isә odur ki, farklı stildә vә formada olur vә hәr biri farklı sürüş təcrübəsi verir. Longboardun çatışı isә odur ki, çox ağır vә böyük olduğu üçün daşımaq vә saxlamaq çətindir.


Standard board
Standard board, ən məşhur və ən çox istifadə olunan skateboard növüdür. Standard boardun uzunluğu 28-33 düym (71-84 sm), eni isә 7.5-8.5 düym (19-22 sm) arasındadır. Standard boardun taxtası yağışlı ağacdan hazırlanır vә griptape ilә qablaşdırılır. Standard boardun faydası odur ki, hәr cür sürüş üçün uyğundur vә çox universaldır. Standard boardun zövqü isә odur ki, müxtəlif hünerlər (tricks) etmək üçün ən yaxşı seçimdir. Standard boardun çatışı isә odur ki, hündür hızda vә uzun məsafələrdə sürmək üçün stabil deyil.


Skateboard alarkən nəyə diqqət etmək lazımdır?
Skateboard alarkən, skateboardun tərkib hissələrinin keyfiyyətinə vә uyğunluğuna diqqət etmәk lazımdır. Skateboardun tərkib hissələri arasında deck (taxta), trucks (metallik hissәlәr), wheels (tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklü hisseleri), bearings (yataqlar) vә griptape (qablaşdırıcı) var.


Deck (taxta)
Deck, skateboardun Əsas hissәsidir. Deckin ölçüsü, formu vә keyfiyyeti sürüş stilinizi vә rahatlığınızı təsirləyir. Deckin ölçüsünü seçmәk üçün ayaqlarınızın ölçüsünü nәzәrә alın. Ayaqlarınız böyükdirsә, deck dе böyük olmalıdır. Deckin formunu seçmәk üçün isә sürmәk istədiyiniz yeri nәzәrе alın. Farklı yerlеrdе sürmеk isteyirsinizsе, konkav (içbükey) formda bir deck seçin. Hünerlеr etmеk isteyirsinizsе, kiktail (ayaq ucunda qalxan) formda bir deck seçin. Deckin keyfiyyetini seçmek üçün isе materialına vе qatlarının sayına diqqet edin. Yaxşı bir deck yağ Yaxşı bir deck yağışlı ağacdan hazırlanır vә 7-9 qatdan ibarәtdir. Qatlar çox olduğu qәdәr, deck dә dayanıqlı olur.


Trucks (metallik hissәlәr)
Trucks, skateboardun altında olan vә tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklү tүklü hisseleri ilә birlәşdirilәn metallik hissәlәrdir. Trucks, skateboardun hәrәkәtini vә dönüşünü tənzimlәyir. Trucksın ölçüsü, deckin eninə uyğun olmalıdır. Trucksın formu isә, sürmәk istədiyiniz stildən asılıdır. Yüksək trucks, hündür hızda vә uzun məsafələrdə sürmәk üçün yaxşıdır. Alçaq trucks isә, hünerlәr etmәk üçün yaxşıdır.


Wheels (tүklү tүklү tүklү tүklү tүklü hisseleri)
Wheels, skateboardun altında olan vә yerlә təmas edən tүklü hisseleridir. Wheels, skateboardun sürüşünü vә sürətini təsirləyir. Wheelsın ölçüsü, diametri ilә ölçülür vә millimetr cinsindən ifadə olunur. Wheelsın diametri böyük olduğu qәdәr, sürüş dе sürətli vә stabil olur. Wheelsın diametri kiçik olduğu qәdәr, sürüş dе yavaş vә hünerli olur. Wheelsın ölçüsünü seçmәk üçün, sürmәk istədiyiniz yeri nәzәrе alın. Düz vә düzgün yerlәrdә sürmәk isteyirsinizsе, böyük wheels seçin. Pisl vә əyri-büyrü yerlәrdә sürmәk isteyirsinizsе, kiçik wheels seçin.


Bearings (yataqlar)
Bearings, skateboardun wheelsının içində olan vә onların fırlanmasını sağlayan metallik hisseleridir. Bearings, skateboardun sürətini vә rahatlığını təsirləyir. Bearingsın keyfiyyeti, ABEC (Annular Bearing Engineering Committee) standartına görə ölçülür vе 1-dən 9-a qədər rəqəmlərlə ifadə olunur. ABEC rəqmi böyük olduğu qәdәr, bearings dе keyfiyyetli vә sürətli olur. Bearingsın keyfiyyetini seçm Bearingsın keyfiyyetini seçmәk üçün, sürmәk istədiyiniz sürəti nәzәrә alın. Çox sürətli sürmәk isteyirsinizsә, yüksәk ABEC rəqmi olan bearings seçin. Normal sürətli sürmәk isteyirsinizsә, orta ABEC rəqmi olan bearings seçin.


Griptape (qablaşdırıcı)
Griptape, skateboardun üstündə olan vә ayaqların taxtaya yaxşı birlәşmәsini tәmin edәn qablaşdırıcı bir materialdır. Griptape, skateboardun balansını vә hünerlәrini təsirlәyir. Griptape, əsasən siyahı rәngdә olur, amma müxtәlif rәng vә naxışlarla da ola bilir. Griptape, skateboardun bütün üzünü əhatə etmәlidir. Griptape, zamanla aşınır vә dəyişdirilmәlidir.


Skateboard qiymətləri nə qədərdir?
Skateboard qiymətləri, skateboardun növünə, markasına, keyfiyyetinə vә satılan yerdә asılıdır. Skateboard qiymətləri Azәrbaycanda vә xaricdә farklı olur.


Azәrbaycanda skateboard qiymətləri
Azәrbaycanda skateboard qiymətləri 50-300 manat arasında dәyişir. Ən ucuz skateboardlar penny board vә cruiser board növlüdür. Bu skateboardlar 50-100 manat arasında satılır. Ən bahalı skateboardlar isә longboard vә standard board növlüdür. Bu skateboardlar 150-300 manat arasında satılır. Azәrbaycanda skateboard almaq üçün internet mağazalarından, idman mağazalarından vә ya diger skateboardçılardan istifadе edilir.


Xaricdë skateboard qiymëtlëri
Xaricdë skateboard qiymëtlëri 20-200 dollar arasında dëyişir. Ən ucuz skateboardlar penny board vë cruiser board növlüdür. Bu skateboardlar 20-50 dollar arasında satılır. Ən bahalı skateboardlar isë longboard vë standard board növlüdür. Bu skateboardlar 100-200 dollar arasında satılır. Xaricdë skateboard almaq üçün internet mağazalarından, idman mağazalarından vë ya diger skateboardçılardan istifadë edilir.


Xülasë
Skateboard, idman vë ƏylƏncƏ üçün istifadƏ olunan bir növ taxta vahiddir. Skateboard sürmƏk, bƏdƏnin fiziki vë ruhi sağlamlığını yaxşılaşdırır, sosial bƏhrlƏnmƏlƏrƏ kömƏk edir vë özünü ifadƏ etmƏk üçün yaxşı bir yoldur. Skateboardun çeşidlƏri arasında penny board, cruiser board, longboard vë standard board var. HƏr biri farklı ölçülƏrdƏ, formada vë xüsusiyyetlƏrdƏdir. Skateboard alarkƏn, deck (taxta), trucks (metallik hissƏlƏr), wheels (tƏkƏrlƏr), bearings (yataqlar) vë griptape (qablaşdırıcı) kimi tərkib hissələrinin keyfiyyətinə və uyğunluğuna diqqət etmək lazımdır. Skateboard qiymətləri isə skateboardun növünə, markasına, keyfiyyetinə və satılan yerdə asılıdır. Skateboard qiymətləri Azərbaycanda 50-300 manat, xaricdə isə 20-200 dollar arasında dəyişir. Skateboard almaq üçün internet mağazalarından, idman mağazalarından və ya diger skateboardçılardan istifadə edilir. Bu mәqalәdә sizә skateboard haqqında Əsas mәlumatları vermәyә çalışdıq. Skateboard sürmәk maraqlı vә faydalı bir idmandır. Skateboard alarkәn isә, keyfiyyәtli vә sizin üçün uyğun olan bir skateboard seçmәyә diqqәt edin. Skateboard sürmәyә başlamaq üçün is


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page